tisdag 8 juli 2014

Hur många vuxna barn lider av "komplex PTSD"?

Många barn som växt upp med missbruk i familjen fortsätter ofta att få psykiska problem som vuxen. En oro, ångest, låg självkänsla och låg tilltro till andra människor som fortsätter påverka individen och livet.  

Då söker de hjälp. Många av de unga vuxna som växt upp med missbruk som jag pratat med får många olika och spretiga diagnoser. Men ändå ingen som riktigt leder till ett stöd och en behandling som hjälper. Min erfarenhet är att de blir slussade runt och ingen vet riktigt vad man ska göra med dem.

Men nu ser jag en lovande väg framåt! Ett fåtal vuxna barn som jag känner har fått diagnosen "Komplex PTSD". Det verkar som att detta kan bidra till att få bättre anpassad hjälp för problematiken.

Denna diagnos beskriver att personen som barn har upplevt upprepade och långvariga traumatiska händelser.  Det är till följd av svåra barndomstrauman, så som det kan vara att växa upp med missbruk i familjen. Detta har skapat otrygga anknytningsmönster till de människor som skulle vara barnets trygghet. Till skillnad mot PTSD som kan uppstå till följd av en tillfällig traumatisk händelse, som naturkatastrof eller att man blivit utsatt för brott.

Jag intervjuade Bonnie Friedh som växt upp med missbruk i sin familj och som under sin uppväxt fått diverse olika diagnoser såsom  ADHD, bipolär sjukdom, GAD, ångestsyndrom, borderline, depression, dystemi m.fl. Nu har det dock landat i diagnosen "Komplex PTSD".

Carina: - Hur har det påverkat dig att det tagit sådan tid innan du fått diagnosen komplex PTSD?
Bonnie: - Att få fel diagnoser har gett mig extremt dålig självkänsla. Självkänslan har också förvärrats avsevärt under alla mina turer i psykiatrin. Det har känts som att läkarna inte har orkat lyssna på mig eller utan endast sökt efter "the easy way out". Stämpla mig med en diagnos och skicka hem mig med en karta piller. Jag har sett mig som ett "hopplöst fall". Det finns inte den kunskapen och hjälpen för medberoende som hade behövts i Sverige idag.
Carina: - Hur skulle du beskriva hur denna diagnos tar sig i uttryck för dig?
Bonnie: - Utmärkande är skuldkänslorna och förvirring då det ofta inte är en specifik händelse som orsakat PTSD utan en lång rad händelser ofta utspelade under en lång tid. Det gör det svårt att förklara för utomstående. Jag har också svårt att förutse vilka situationer som kan orsaka ångest och varför. Det är komplicerat att få hjälp då kunskapen om medberoende inom psykiatrin är dålig. Det gör att man börjar tvivla på sig själv och sin egen förmåga.


Carina: - Vad har det betytt för dig att få diagnosen komplex PTSD?
Bonnie: - Att få diagnosen har gjort att jag har förstår bättre vad jag behöver för hjälp och jag har kunnat börja bygga min självkänsla. Sen tycker jag att "diagnosfokuset" i psykiatrin är lite knas. Jag är människa inte bara mina diagnoser.
Vi hoppas att information och kunskap sprids om hur barn påverkas att växa upp med missbruk, om medberoende och komplex PTSD!
Bonnie Friedh arbetar som volontär på Ersta Vändpunkten och Trygga Barnen. Hon föreläser om hur det är att växa upp med missbruk och om hur man som barn utvecklar ett medberoendebeteende. Vill ni få kontakt med henne så finns hon här:
Twitter: @BonnieFriedh eller mail: bonnie.friedh@hotmail.com
Hjälp oss att öka kunskapen genom sprida att sprida detta inlägg genom Facebook, Twitter mfl! Se delningslänkarna nedan.
TACK!

Inga kommentarer: