måndag 21 juli 2014

CRAFT - Community Reinforcement And Family Training

Hemma igen efter kursen i CRAFT i USA med Ph.D. Robert Meyers. 
Mycket intressant! Och skiljer sig en hel del från den hjälp som traditionellt brukar erbjudas anhöriga i Sverige. 

Lite kort:
* CRAFT är en vetenskapligt baserad intervention för att hjälpa närstående och familjemedlemmar till en ökad livskvalitet samt att stödja och motivera sina närstående med missbruks- och beroendeproblem till nykter- och drogfrihet.
* Man ser anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblematik med stor erafarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring.
* CRAFT lär anhöriga hur deras kunskap kan användas på ett motiverande sätt och ökar chansen att personen med missbruk går in i behandling.
* CRAFTS effektivitet har visat positiva resultat i forskning. Ca. 7 av 10 av de anhöriga som deltagit i programmet har hjälpt personen med missbruk in i behandling.
* CRAFT är en icke-konfrontativ metod för anhöriga som vill stödja sina närstående med missbruk till förändring. 
* Metoden hjälper också familjemedlemmarna till ett bättre mående, färdigheter att sätta gränser och ta hand om egna behov.
 

Inga kommentarer: