lördag 22 augusti 2015

Anpassning och gränssättning

Som medberoende så kan man utan att tänka på det på ett extremt och ohälsosamt sätt börja anpassa sig till en annan person. Man kanske känner att det är svprt att uttryckan sina egna känslor/behov och att sätta upp tydliga gränser. 

Om du känner igen dig i detta, försök att svara på följande frågor. Skriv gärna ner dina svar och se därefter igenom dom!
  • Nämn några kortsiktiga konsekvenser av anpassning. ex. "Jag gör den andra personen glad". "Det blir ingen konflikt".
  • Nämn några långsiktiga konsekvenser av anpassning. ex. "Jag känner mig utnyttjad". "Jag åsidosätter min egen hälsa".
  • Vad skulle nackdelarna vara med att sätta gränser? Ex. "Det kanske kommer att starta en konflikt". "Jag kommer att göra någon besviken". "Jag får dåligt samvete".
  • Vad skulle fördelarna vara med att sätta gränser? Ex. "Jag kommer att respektera mig själv mer". "Jag kommer att ta hand om mina behov". Jag kommer kunna vila när jag behöver det".
  • Vid vilka situationer riskerar du att anpassa dig trots att du inte vill? Ex. "När någon ber om hjälp fast jag inte orkar". "När jag behöver städa upp efter någon annan". 
  • När sådana situationer dyker upp, hur kan du då svara i situationen för att sätta dina gränser? Ex. "Nej, tyvärr jag har inte möjlighet idag. Jag kan återkomma om en dag som passar bättre." "Nej, men tack ändå!" "Tyvärr kan jag inte lösa det åt dig. Vad har du själv tänkt på för lösningar?"
  • Om du lyckades sätta tydligare gränser, vad skulle det betyda för dig?
  • Vad kan ett första steg vara för att börja tydliggöra dina gränser? Inför dig själv och andra?


Inga kommentarer: