onsdag 19 augusti 2015

Minska missbruksdödligheten genom att lyssna?

Mellan 2013 till 2014 så ökade dödligheten på grund av #droger med 30%. Det är ett väldigt dåligt betyg för #beroendevården i Sverige.

Kanske har vi underskattat #läkemedelsmissbruket och levt i en villfarelse om att bara för att drogen är i form av en tablett så skulle den vara mindre dödlig. Men allt går att missbruka. Och allt fler av våra nära och kära dör av det.
Björn Fries (@bjornfries) och Christina Gynnå Oguz föreslår en vårdgaranti för personer med #beroendesjukdomen och jag håller med. I mitt arbete möter jag många rädda, besvikna föräldrar och andra familjemedlemmar som år efter år försökt hjälpa sin närstående till hjälp och behandling. De har ropat på hjälp hos #socialtjänsten, skolan, beroendemottagningar och hos #psykiatrin. I värsta fall lyssnar ingen på familjens erfarenheter förrän det är för sent.
Jag har inte alla lösningarna på detta komplexa problem. Men det jag vet säkert är: Lyssna och fråga de anhöriga! Ofta har de outtömlig kunskap och information att ge om deras närstående med missbruks- och beroendeproblem. De har känt personen kanske hela deras liv, de träffar kanske personen dagligen. Att förneka den kunskapen är dumt. De vill dessutom hjälpa till, för de vill hjälpa sin närstående att bli frisk. Precis som alla familjemedlemmar till någon med en dödlig sjukdom. Anhöriga ringer inte och gör orosanmälningar till socialtjänsten för att de inte har något bättre för sig. De anmäler inte sina egna barn till polisen för att de vill jävlas. De sitter inte timme efter timme i väntrummet på psykiatrimottagningen med sin tonåring om ingenting allvarligt har hänt. Det är allvar. Det är på riktigt. Familjen vet det, så lyssna noga på vad de har att säga. 
Jag är övertygad om att lyssnar vi på familjen, så kan vi rädda flera liv.
/Carina Bång
Cert. CRAFT-terapeut för anhöriga
Dela gärna vidare!

Inga kommentarer: