onsdag 3 februari 2016

Hur påverkas barn av att växa upp med alkohol- eller drogproblematik?


Är du anhörig till en person vars livssituation involverar beroende, och där barn är inblandade i bilden? Försök att hjälpa barnen omedelbart! 

Forskning visar på att barn och tonåringar till föräldrar med beroende är de som oftast lider som mest av konsekvenserna av missbruket. 

Punkterna nedan beskriver hur en sådan situation kan yttra sig.

 • Misshandel
  I många fall där psykisk eller fysisk misshandel av barn i familjer ingår så har alkohol eller droger varit inblandade.
 • Försummelse
  Föräldrar kan komma att sätta alkoholen/drogerna i första hand, vilket leder till att barnens behov blir försummade och att de i mångt och mycket får klara sig själva.
 • Inkonsekvens/blandade budskap
  Det är vanligt att föräldrar som missbrukar sätter upp inkonsekventa regler och "bestraffningar". En dag säger de en sak, och dagen därefter en annan. Dessa blandade signaler leder till att barnen blir osäkra på vad som egentligen är rätt och fel.
 • Barn som tar på sig vuxenroller
  Det är inte ovanligt att ett barn eller tonåring blir tvungen att ta på sig sin förälders roll, då denne kanske inte längre klarar av de vardagliga sysslorna i hemmet. Barnet kanske exempelvis måste ta hand om sina yngre småsyskon, eller ge emotionellt stöd till den missbrukande föräldern.


Vad kan du göra?

 • Ta kontakt med Trygga barnen, Trygga vuxna, eller Rädda barnens stödtelefon (nr: 020-786 786) 
 • Prata med barnet! Många barn kan ha väldigt svårt att prata om problemet, och klagar i stället ofta på magont eller huvudvärk. Berätta att alla känslor och tankar är tillåtna och att ingenting som hon/han säger är fel. 
   
Jag kan varmt rekommendera boken Sara och den andra mamman, skriven av Viktoria Olesen och Olivia Trygg för Trygga Barnen. Det är en pedagogisk bok som främst riktar sig till barn till missbrukande föräldrar, men som även kan vara viktig att läsa som släkting eller skolpersonal för en större förståelse för barnens situation. 

Sätt barnens behov först!


Inga kommentarer: