torsdag 28 januari 2016

Är hen alkoholist eller är det jag som överdriver?

Många anhöriga tvivlar på den här frågan, och på sig själva.

Det viktigaste är att inte fokusera på etiketten ”alkoholist”. Det handlar i stället om hur personens beteende påverkar dennes livssituation.

Om du märker av att det finns problem, på grund av alkoholkonsumtionen, inom områden så som personens arbete, hälsa, relationer, ekonomi, självförtroende, självrespekt eller inom lagen så överreagerar du inte. Ofta är personen ovillig att tala om sina problem, eller ens erkänna för sig själv eller andra att det finns ett problem. 

 

Nedan följer några tips på vad du kan göra för att få svar på dina funderingar!
  1. Läs om hur beroende kan yttra sig.
  2. Observera personens beteenden noga under några dagar eller veckor, utan att säga någonting om det.
  3. Tala med andra familjemedlemmar eller vänner till personen. Har de också märkt av någonting som avviker ifrån personens normala beteenden?
  4. Sök professionell hjälp hos exempelvis beroendecenter, kommunens beroenderådgivning, läkare, socialrådgivare m.m. Berätta vad du har observerat!
  5. Viktigt! Försäkra dig om att du och andra familjemedlemmar inte kan komma till fysisk skada! Kom fram till en säkerhetsplan utifall du/ni känner er osäkra eller om någonting skulle hända.

 TA HAND OM ER!

Inga kommentarer: