måndag 18 juli 2016

"Medberoende" - vad är det egentligen?

Termen "medberoende" kan vara mycket missvisande och har under lång tid slängts runt hit och dit, ofta i felaktiga sammanhang och i negativ ton.  

Ordet har för många anhöriga blivit till en stigmatiserad stämpel, och stämplar kan vara svåra att skaka av sig, i alla fall för personen som bär dem. "Medberoende" har en negativ klang och det verkar vara svårt att helt sudda ut ordet, så i stället måste vi försöka lära både oss själva och andra vad det egentligen står för. För, att vara "medberoende" går helt enkelt hand i hand med att älska en person. Att stå någon nära och vilja personens bästa. Att försöka hjälpa. Även om man kanske inte vet hur man ska gå till väga alla gånger. Därför behöver man som anhörig all stöd och hjälp man kan få. 

Läs Christina Uttis artikel 
om medberoende ("co-dependence" 
på engelska), om du vill veta mer! 

Ta hand om er! 


Inga kommentarer: