fredag 4 november 2016

Förbättra kommunikationen i familjer med drogproblematik

Positiv kommunikation är viktigt i alla relationer – speciellt viktigt är det att kommunicera på ett bra sätt om du lever med någon som är beroende av alkohol eller andra skadliga droger.

Lever du i en relation där det finns beroendeproblematik vet hur säkert hur svårt det är att kommunicera på ett bra sätt. Även om samtalen inte handlar om den anhöriges alkohol- eller drogberoende blir de ofta ändå förgiftade av misstro, lögner, besvikelser, rädslor, anklagelser och försvar. Om detta pågått under en längre tid har samtalen kanske helt förlorat sin funktion att hålla ihop familjen.

Vad ska man då göra i stället när man är orolig för sin anhörige och helst av allt vill att han eller hon ska lyssna på vad man säger? Här gäller det att hitta nya strategier och att tänka om. I stället för att visa din oro genom att försöka tvinga din anhörige att sluta ta droger eller att kanske inte säga något alls, eller att till och med bli sarkastisk och elak, som också är en vanlig reaktion, eftersom det är naturligt att man efter ett tag blir både bitter och frustrerad, kan du börja med att förändra dig själv och ditt eget tänkande.

Förut trodde forskare att konfrontation var lösningen på problemet och att detta skulle bryta ner försvaret och förnekelsen hos den anhörige med beroendesjukdomen. Idag vet man att detta inte fungerar. Modern forskning har i stället visat att det finns andra och bättre metoder som fungerar och som är mer fördelaktiga för förändring, samtidigt som de stärker familjerelationen.

Ett bra sätt är till exempel att använda sig av jag-uttalanden, där du fokuserar på och tydliggör dina känslor. Vill du veta mer om hur jag-uttalanden fungerar eller få andra strategier för hur du kan förbättra kommunikationen med din anhörige som är beroende av alkohol eller droger, läs då mer i boken Du är viktig! till dig som är anhörig till en person med alkohol- eller narkotikaproblematik som kommer ut i mitten av november.


Inga kommentarer: