söndag 13 november 2016

Vad handlar "Du är viktig!" för anhöriga om?

Hitta nya vägar framåt

Att vara mamma eller pappa till en ungdom med drogproblematik kan göra att man både känner sig maktlös och misslyckad som förälder, samtidigt som man inte heller sällan drabbas av en stor sorg. Ofta frågar man sig vad man gjort för fel – även om det inte finns någon direkt orsak hos en själv till varför ens barn börjat dricka eller droger.

Så var det för mamman till Molly: ” Tankarna snurrade runt, vad har jag gjort för fel?”, var frågan som hon ideligen ställde sig under alla sömnlösa nätter när hon låg vaken och oroade sig. De hade ju varit bra föräldrar som försökt göra allt för sitt barn.

Just detta ältande, denna upptagenhet med tvångsmässiga tankar, kan vara svårt att bli av med på egen hand. Det är alltid svårt att inte försöka oroa sig och ju mer man tänker desto fortare snurrar kanske tankarna. Alla som varit med om samma sak som Mollys mamma eller som har en anhörig som brukar alkohol eller skadliga droger vet vad jag pratar om.

Hur gör man då för att sluta älta och komma vidare i vardagen? Jo, det gäller att hitta strategier och andra alternativ, så att de svarta tankarna inte tar överhanden i ens liv. En dag bestämde sig Mollys mamma för att agera. Valet stod mellan att antingen gräva ner sig i förtvivlan eller att hitta en möjlig väg framåt. Hon bestämde sig helt enkelt för att skapa en ”Mollytid”, där hon 30 minuter varje morgon bearbetade sin sorg och då allt var tillåtet: gråta, känna sorg, skuld och skam, tänka på minnen och ställa alla frågorna.

I boken Du är viktig! till dig som är anhörig till en person med alkohol- eller narkotikaproblematik finns många andra strategier, som kan hjälpa dig som anhörig att komma vidare i vardagen. Boken innehåller också intervjuer med föräldrar till ungdomar med beroendeproblematik samt reflektionsövningar för läsaren. 


Inga kommentarer: