tisdag 8 november 2016

KÄNNETECKEN FÖR OLIKA PREPARAT

Här kommer en extra bilaga till boken: ”Du är viktig! Till dig som är anhörig till en person med alkohol- eller narkotikaproblem”. 


ALKOHOL


Alkohol är den vanligaste beroendeframkallande substansen i Sverige. Alkohol stimulerar hjärnans belöningscentrum och vid intag så frigörs signalsubstansen dopamin och endorfiner, vilket leder till ett tillfälligt, tillfredsställande tillstånd av lycka och lugn.

De tillfälliga negativa effekter av alkoholanvändande inkluderar: 
 - försämrat omdöme, minne och tanke- och reaktionsförmåga
- sömnstörningar
- sluddrigt tal
- problem med koordinationen
- förhöjd puls 

De långvariga effekterna av alkoholanvändande kan bland annat leda till: 
- hjärnsjukdomar så som epilepsi och demens
- leverskador så som fettlever eller skrumplever
- gulsot
- fertilitet
- impotens
- sömnsvårigheter
- hjärt- och kärlsjukdomar
- depression
- magproblem
- cancer
- ökad risk för infektioner
- diabetes

Regelbunden alkoholkonsumtion kan leda till ett beroende, vilket ofta medför ett flertal hälsosjukdomar, samt har resulterat i många dödsfall.

Symptomen vid avvänjning av alkohol varierar kraftig från person till person. Många behöver övervakas vid avgiftningen då vissa av symptomen kan vara farliga. Ibland kan behandlingen inkludera läkemedel såsom Antabus eller Campral för att minska återfallsrisken efter avvänjning. 

Några av de lättare symptomen vid alkoholavvänjning inkluderar: 
- ångest
- oro
- skakningar
- svettningar
- sömnproblem
- hjärtklappning

Dessa är oftast snabbt övergående efter några dygn. Vid ett långvarigt alkoholberoende kan värre symptom uppstå, såsom hallucinationer, förvirring, motorisk oro, mycket hög puls, förhöjt blodtryck och epileptiska anfall.

På grund av de påfallande biverkningarna som uppstår vid en avvänjning från ett alkoholberoende så är det bra om personen genomgår en kontrollerad behandling för att få hjälp att hantera besvären samt för att minska risken för återfall.K2/SPICE ELLER "SYNTETISK MARIJUANA"

De kemikalier som används i drogen "Spice" är starkt beroendeframkallande. I Sverige är det olagligt att sälja, köpa, eller inneha de huvudsakliga kemikalier som ingår i Spice. Drogen kan rökas, inandas eller bryggas i form av te.

Foto: Aftonbladet

Symtomen av användning av Spice inkluderar:
- förhöjd hjärtfrekvens
- kräkningar
- förvirring
- hallucinationer
- förändringar i aptit
- personlighetsförändringar
- försämrad koordination
- utvidgade eller förminskade pupiller

Det går inte att upptäcka ifall en person är påverkad av Spice genom ett drogtest. För närvarande är det okänt hur länge Spice stannar kvar i kroppen efter intag, men effekterna av drogen har rapporterats pågå i några dagar upptill flera veckor.HEROIN


Heroin är en av de starkaste opiaterna som finns på marknaden. Sannolikheten för att bli beroende efter intag av heroin mycket hög. Drogen kan rökas, sniffas eller injiceras med en nål.

Symtomen av heroinanvändning inkluderar:
- humörsvängningar
- bortkopplad från verkligheten
- trötthet och seghet
- märken på huden av injektioner
- tillbakadragande från familj och vänner

När en person är beroende av heroin och sedan slutar så behöver kroppen tid på sig att anpassa sig. Utsättningssymptomen brukar oftast visa sig efter cirka 6 till 12 timmar efter det senaste intaget. Personen mår oftast som värst efter en till tre dagar, men därefter så avtar symptomen gradvis.

De vanligast utsättningssymtomen är följande:
- buksmärtor
- ångest
- kroppsvärk
- frossa
- förstoppning
- hungerkänslor
- depression
- diarré
- sömnlöshet
- irritabilitet
- illamående
- svettningar
- rinnande näsa
- kräkningar

Post Acute Withdrawal Syndrome (PAWS) är ett tillstånd som kan pågå under flera månader eller till och med år efter personen har slutat använda heroin. De vanligaste symptomen vid PAWS är:
- ångest
- depression
- yrsel
- sömnlöshet
- irritation


KOKAIN


Kokain är en kraftigt beroendeframkallande, centralstimulerande drog. De kortsiktiga symptomen av kokainintag är eufori och förhöjd energi. De farligaste fysiska effekter av drogen är förhöjd hjärtfrekvens och blodtryck. Drogen kan tas oralt, injiceras eller genom inandning.

Symptomen av heroinanvändning inkluderar:
- Blodsprängda ögon
- Utvidgade eller förminskade pupiller
- Näsblod
- Förändringar i aptit eller sömnmönster
- Plötslig viktnedgång
- Kramper/anfall
- Förändringar i den personliga hygienen eller utseendet
- Minskad närvaro i skolan/på jobbet
- Onormalt pratsam
- Försämrad ekonomi
- Plötsliga förändringar i relationer

Kokain stannar kvar i systemet cirka 2-4 dagar, men kan vara längre hos personer som intar större mängder av drogen, eller under längre tidsperioder. Efter det att effekterna av drogen avtar så upplever personen ofta en total ”krasch”, vilken är motsatsen till den från början euforiska känslan. Denna krasch åtföljs av en stark abstinens efter mer kokain.

Utsättningssymptomen för kokain inkluderar:
- agitation, extrem misstänksamhet eller paranoida föreställningar
- ångest
- sömnlöshet
- psykomotoriska brister
- mardrömmar
- humörsvängningar
- apati
- irritation
- trötthet
- hungerkänslor
- depressiva känslor
- yrselAMFETAMINAmfetamin kan tas på olika sätt, exempelvis genom att sväljas, sniffas eller injiceras. En dos av amfetamin varar under två till fyra timmar. Substansen kan upptäckas genom urinprov inom 1-2 dagar efter användandet. Läkemedel som Ritalin och Concerta, vilka bland annat används för att behandla ADHD, kan ha en beroendeframkallande effekt. Användandet av dessa läkemedel (då de inte har blivit utskrivna av en läkare) kan exempelvis förekomma hos elever som vill hålla sig vakna för att plugga inför ett prov eller idrottare som vill få mer energi och ork.

Symtom vid amfetaminanvändning inkluderar:
- Förändringar i aptit och viktminskning
- Irritabilitet
- Sömnproblem
- Humörsvängningar
- Rastlöshet
- Hjärtproblem
- Fientlighet
- Paranoia
- Risktagande beteenden
- Förändringar i sexuella beteenden
- Psykos

En person går ofta igenom 2 olika stadier vid avvänjning av amfetamin:

1. ”Kraschen”. Denna fas sker någonstans från 9 - 14 timmar efter den sista dosen och inträffar ofta efter en längre period (flera timmar eller dagar) av hög dosering. Under den inledande fasen upplever personen symtom som ångest, oro, depression eller ett starkt sömnbehov. Det är vanligt att personen kan sova upp till 24-26 timmar. Under denna fas rapporterar få att de känner ett ”sug” efter drogen.

2. ”Mellan”-utsättningsfasen. Denna fas kan pågå under några dagar upp till flera veckor efter den sista dosen. Här börjar kroppen att normalisera sig efter det tidigare fysiska beroendet.

Vanliga symtom som människor rapporterar under denna fas inkluderar:
- sömnstörningar
- försämrad mental och fysisk energi
- abstinens
- trötthet
- oförmåga att uppleva njutning
- paranoia
- försämrade reflexer
- självmordstankarBUPRENORFIN/NALAOXON/SUBOXONE

Foto: FASS

Det finns olika läkemedel vilka skrivs ut till de människor som går igenom behandling för avgiftning av exempelvis opiat- eller läkemedelsberoende. Buprenorfin, Naloxen och Suboxone är exempel på sådana. Tyvärr så kan även användningen av dessa läkemedel i sig vara beroendeframkallande, speciellt om personen inte fasar ut dem på rätt sätt. Vid användning av dessa läkemedel rekommenderas kontinuerlig läkarkontakt för att kontrollera att en skadlig konsumtion inte uppstår.

Naloxon är ett läkemedel som är till för att blockera de euforiska effekterna av starkare opiater. Buprenorfin är en syntetisk opioid och symptomen är därav liknande som de vid användandet av opiater, exempelvis eufori och smärtlindring. Även om drogen stimulerar samma receptorer i hjärnan som vid heroin- och morfinanvändning, så leder inte buprenorfin till lika hög grad av andnöd och ingen signifikant försämring av kognitiva eller motoriska färdigheter. Skadlig användning av Suboxone kan leda till symptom såsom andningsförlamning, liksom vid användandet av opiater. NARKOTIKAKLASSADE LÄKEMEDEL - OPIOIDER 
 
Foto: FASS

Exempel på narkotikaklassade läkemedel i form av opioider är - Kodein, Oxycontin och Hydromorfon. Dessa är smärtstillande läkemedel vilka är till för att behandla exempelvis svår smärta, migrän och brännskador. Opioider är starkt beroendeframkallande.
Tillsammans med den starka smärtlindringen så är symptomen av opioider känslor av lycka, lugn och tillfredsställelse. Ofta vänder sig personen till flera olika läkare för att få recept utskrivet.

Vid ett opioidberoende uppkommer ofta symptom så som:
- abstinens
- sömnighet
- eufori
- försämrad syn
- bröstsmärtor
- avdomning i kropp eller oförmåga att känna smärta
- andningsdepression
- andningssvårigheter
- förminskade pupiller
- illamående och kräkningar
- hudirritation
- utslag
- förstoppning
- sluddrigt tal

Symptomen för avvänjning varierar kraftigt från person till person, men kan bland annat inkludera:
- dåligt humör
- muskel- och ledvärk
- svettningar
- rinnande näsa
- ångest
- depression
- extrem abstinens
- gäspningar på grund av ökat syreintag
- ökad salivavsöndring
- frossa
- kräkningar
- kramp
- förvirring
- förstorade pupiller
- förlorad aptit

Opioider kan upptäckas via urintest efter allt mellan 1-6 dagar efter det sista intaget, beroende på vad för slags läkemedel det handlar om.
BENSODIAZEPINER

Foto: FASS

Benzodiazepiner (exempelvis flunitrazepam) används bland annat för att behandla sömnsvårigheter, panikångest och ångest. De är lätta att bli beroende av eftersom de skapar en stark känsla av lugn.

Symptomen inkluderar:
- försämrad prestation
- koncentrationssvårigheter
- glömska
- yrsel
- förvirring
- dubbel syn
- huvudvärk
- muskelsvaghet

Det tar cirka 6 veckor för bensodiazepiner att helt lämna kroppen. Vid ett beroende så är det direkt farligt att tvärt sluta på bensodiazepiner. Avvänjningen måste ske tillsammans med en kontinuerlig kontakt med en läkare.

Symptomen då en person plötsligt slutar att använda bensodiazepiner utan en långvarig avvänjningen inkluderar bland annat:
- anfall/kraftiga kramper
- oro/uppgivenhet
- ångest
- panik
- sömnsvårighet
- förhöjd pulsfrekvens
- förhöjt blodtryck
- svettningar
- skakningar
- muntorrhet
- glömska
- viktnedgång
- hjärtklappning
- muskelsmärta
- huvudvärk
- humörsvängningarECSTASY


Foto: Wikipedia

Ecstasy (MDMA) utsöndrar höga mängder serotonin i hjärnan och personen upplever exempelvis ökad energi, känner sig euforisk eller upplever emotionell värme och empati gentemot andra. Vanligt förekommande tillstånd är även störningar i sinnesintryck och tidsuppfattning.

Tecken på att en person kan vara påverkad av ecstasy kan bland annat vara:
- tuggar/rör käkarna ofta
- aptitlöshet
- för hög eller för låg kroppstemperatur
- nedstämdhet
- extrema lyckokänslor
- trötthet
- minnesförlust
- ångest

En enda dos av ecstasy kan leda till döden. Om det förekommer hälsoproblem inom släkten/familjen så som astma, hjärtsjukdomar, högt blodtryck eller diabetes så är risken större för överdosering och långsiktiga hälsoskador.

Tecken på en överdosering inkluderar:
- huvudvärk
- skakningar
- svimningar
- förlorad kontroll över den egna kroppen
- kollaps
- fradga kring mungiporna
- förhöjd puls
- problem med att urinera
- suddig syn
- extrema svettningar

Ecstasy stannar oftast kvar i systemet 1-3 dagar och under denna tid kan substansen upptäckas genom urin- eller salivprov. Med hjälp av ett blodtest kan substansen upptäckas inom 12 timmar.

Några symptom vid utsättning av ecstasy är:
- aptitlöshet
- koncentrationssvårigheter
- trötthet
- ångest
- depression
- minnesförlust

Om man misstänker att en person är påverkad av ecstasy bör personen föras direkt till akuten.CANNABIS


Cannabis är en psykoaktiv substans som utvinns ur hampa. Cannabis kan rökas, inhaleras genom ånga, bryggas som te, appliceras som ett balsam eller ätas, vanligast som ingrediens i exempelvis kakor/bakverk. Drogen förekommer ofta i olika former så som torkade blommor, löv, stammar, kåda, puder, olja eller vax. ”Gräs” är ett vanligt slanguttryck för marijuana. Marijuana är känt för att stimulera aptiten och att framkalla ett avslappnat tillstånd samt ha effekter på personens luktsinne, hörsel och syn.

Symtom vid cannabisanvändning inkluderar:
- beteendeförändringar
- ökad aptit
- försämrad inlärningsförmåga
- förändringar I sömnmönster

Vanliga biverkningar vid användandet av marijuana är:
- mindre hallucinogena effekter, vilket gör användaren kan se verkligheten på ett förvridet sätt
- förändringar i humöret/det allmäntillståndet - vissa kan uppleva eufori eller blir livligare, medan andra går in i ett tillstånd av avslappning
- ökad hjärtfrekvens
- försämrat minne och/eller koncentration
- försämrad psykomotorisk koordination
- illamående (trots det faktum att marijuana används för att behandla illamående, så kan det även orsaka det)
- snabb andning

Långtidsanvändning kan orsaka en högre risk för vissa sjukdomar så som:
- sjukdomar i mun och tandkött
- depression
- minnesförlust
- testikelcancer
- försämrat minne och allmänna emotionella problem

Marijuana stannar kvar i kroppen under åtminstone en månad.

De abstinenssymtomen som har rapporterats är:
- irritabilitet
- sömnighet och rastlöshet
- humörsvängningar
- förändrad aptit

Många förespråkar legalisering av cannabis för användning som läkemedel. Detta finns redan i Sverige. Läkemedlet ”Savitex” för exempelvis personer med muskelstelhet och MS (Multiple skleros). Läkemedlet innehåller cannabinoider men har inte den psykoaktiva effekten.

Om du känner det minsta orolig för din närståendes hälsa, ring sjukvårdsupplysningen.
Om situationen är akut, ring 112.


Inga kommentarer: