lördag 5 augusti 2017

Förnekelse, försvarsmekanismer & beroende

Många anhöriga kan inte förstå hur personen med beroendeproblematik kan försöka förneka det uppenbara. De kan till och med peka på flaskorna eller drogerna och ändå kommer den närstående på de mest märkliga bortförklaringarna.


För att orka med påfrestningar i livet utvecklar vi som människor ofta försvarsmekanismer, och förnekelse är en form av försvarsmekanism. Detta är bra och kan många gånger hjälpa oss att hantera motgångar och gå vidare. Men ibland kan försvarsmekanismerna istället bli destruktiva då de går till överdrift och hämmar vår utveckling.
Faktum är att både den anhörige och den med beroendeproblem ofta utvecklar olika försvarsmekanismer som innebär att man kanske inte alltid ser verkligheten såsom den verkligen är, och därför inte heller agerar på rationella sätt i vissa situationer. 

Känner du igen någon av försvarsmekanismerna nedan? Hos dig själv eller någon annan?Bortträngning och förnekande

Tränga bort minnen och impulser som väcker ångest. Minnet kan försvinna men ångesten finns fortfarande kvar. Att förneka innebär att man blundar inför de konsekvenser och smärtsamma fakta som man inte orkar hantera. Förnekelsen blir så stark att man tror på den själv, det handlar inte om att ljuga för andra utan snarare om att ljuga för sig själv.


Rationalisering

Att rationalisera är att vi tolkar verkligheten och oss själva i en så tilltalande dager som möjligt. Vi framställer vårt agerande och våra motiv som bättre än vad de egentligen är. Slutligen får man en orealistisk bild av sig själv.


Projektion

När man själv har förbjudna tankar och känslor kan man projicera detta på andra. Man tillskriver andra de känslor man själv har. Man kan fördöma dessa känslor hos andra och på så sätt få utlopp för sina egna impulser. Det innebär också att man får en förvrängd bild av andra människor.


Förskjutning

En person som upplevt något påfrestande eller smärtsamt hanterar inte känslan där och då utan förskjuter detta och ger utlopp för det mot andra människor istället.


Regression

Personen återvänder till ett tidigare stadium i utvecklingen för att slippa de krav som ställs på personen.
Ovanstående text är fritt taget ur: "Psykologi" av 
Martin Levander och Cornelia Sabelström Levander

Inga kommentarer: