fredag 15 december 2017

Hur uppskjutande påverkar ett beroende

Man säger att man ska sluta röka när alla cigaretter i paketet är slut. Man säger att man ska dricka mindre när man är mindre stressad. Dessa typer av resonemang gör att man skjuter upp en nödvändig förändring, till exempel en skadlig konsumtion av alkohol eller andra substanser. Dessa tankar kommer vanligtvis i vägen om man vill bli av med en beroendeframkallande vana.

Driften att dricka eller ta droger i kombination med uppskjutande är riskabelt. En person med ett beroende vet exakt hur det känns när beroendet trycker på, men ett uppskjutande kan leda till att man förbiser den känslan. Att lära sig att bryta av olika typer av uppskjutande underlättar ett tillfrisknande. Ju snabbare man bryter den negativa spiralen, desto lättare går det. 
Följande exempel på uppskjutande kan kombineras på olika sätt och kan motverka ett tillfrisknande: 

1. Man ger sig själv ursäkter om att man för tillfället är under alldeles för mycket stress för att sluta. Man säger till sig själv att man kommer sluta lite längre fram, när man känner sig mer avslappnad. Denna ”imorgon-illusion” är ett klassiskt exempel på ett uppskjutande. 

2. Man förhandlar med sig själv om hur mycket man ska dricka/hur mycket droger man ska ta innan man slutar helt. När man ständigt håller igång med denna typ av ”byteshandel” med sig själv skjuter man upp ett beslutsfattande. 

3. Ångest och oro om det obehag som kan uppstå vid avvänjningen kan göra att man försöker skjuta upp de besvärliga känslorna. Man dricker/tar droger för att undvika olusten det innebär att sluta. Man lyckas aldrig lära sig själv bygga upp strategier för och hantera obehaget. 

4. Man säger till sig själv att man har frihet att göra det man vill och att andra inte ska inkräkta på detta. Kanske handlar det om att man hävdar att man måste dricka för att slappna av. Detta är ett exempel på ett uppskjutande där man gör motstånd för att skydda sitt privilegium eller sin frihet. Denna kan också uppstå om personen känner sig pressad eller anklagad av andra. 

5. Man har låtit sina prioriteringar staplas upp på hög. Det har blivit för mycket. Personen har varit så upptagen med sitt beroende och konsekvenserna av densamma att man känner dig överväldigad av alla de delar av livet man har låtit vänta. Man fortsätter halka efter, och för att lugna sig själv kanske man dricker mer eller tar ännu mer droger. 

Olika former av uppskjutande kan kombineras och påverkas av varandra. Det är viktigt att veta att man genom hjälp och övning kan hantera olika uppskjutande-beteenden och på samma gång bli av med sitt beroende. Man kan börja med att skissa upp en kort- och långsiktig analys av att fortsätta dricka/ta droger kontra att vara nykter/drogfri. När fördelarna med att sluta överstiger fördelarna med att använda alkohol/droger, då kan det vara en bra tidpunkt att börja ta tag i dessa uppskjutande-tankar. Om du känner en oro för att dina alkohol- eller narkotikavanor är på väg att leda dig i en riktning du inte vill, bryt mönstret nu! Sök hjälp nu! Det är enklare att göra det nu, än sen.


Inga kommentarer: