onsdag 20 december 2017

Skuldbeläggande

Definitionen av skuldbeläggande är att lägga över ansvaret för någonting som skett på någon annan. I svåra situationer är det inte ovanligt att många anhöriga lägger över ansvaret för hur de känner på den närstående med beroendeproblematik - likväl som den beroende ofta lägger över ansvaret för sina problem och misslyckanden på den anhörige. Känner du igen detta? Lägger din närstående över skulden på dig? Eller gör du din närstående ansvarig för ditt mående?

En aspekt då det kommer till skuldbeläggning är att det känns bra för stunden. Man gör det för att undvika ett visst ansvar. Det känns bra att låta den andra ta ansvar för hur man känner eller för något som har hänt. Detta är en vanlig skyddsmekanism. Men, konsekvensen om du gör detta är att du ger bort all din makt. För om din närstående är ansvarig för hur du känner, måste du ju förlita dig på den personen, om du ska ha förmågan att förändra dina känslor.

Hur många vill vara beroende av en annan människa då det kommer till ens egna känslor? Om du lägger skulden på någon annan, då förlorar du makten över dig själv. Du måste förändra personen för att må bättre, och kruxet är att detta är omöjligt; det är endast personen själv som kan göra en förändring. Behåll ansvaret för dig själv och finn dina styrkor. Om din närstående exempelvis stannar ute en hel kväll på krogen utan att höra av sig eller svarar då du ringer, och du får det till att betyda att hon/han inte älskar dig, att du inte är viktig, och därtill ger dem ansvaret för att du känner så, då kommer du förlora så mycket av kraften att ta hand om dina egna känslor och din situation.

Många anhöriga känner säkert igen sig i det här. Det påverkar synen på sitt eget självvärde. Och många gånger försöker vi även själva ta ansvar för hur andra människor känner. Du kanske känner igen dig i att leva i en värld där du ständigt ”tassar på tå” eller agerar på ett sätt så att din närstående inte ska bli sårad eller upprörd. Men du ansvarar inte för hur personen känner, det är det bara han/hon som gör.

Vad kan jag göra?

I vilka situationer lägger du skulden och ansvaret för hur du mår på andra? Fundera över de människor i ditt liv som du tenderar att skylla på då det kommer till hur du själv känner. När du kan börja ta ansvaret tillbaka från andra människor kommer du troligtvis må bättre. Du vill förmodligen inte att någon annan ska vara ansvarig för ditt känsloliv. Om du tar ansvaret för att du blir upprörd, ledsen eller arg kommer du ha möjligheten att vända de känslorna.

Och kom ihåg, att hålla en person ansvarig för sina handlingar är hälsosamt och är annorlunda än att skylla på personen. Så, i stället för att skylla på din närstående, tilldela honom/henne ansvar för sina direkta handlingar.


Ta hand om er! 
/Carina  


Inga kommentarer: