torsdag 15 mars 2018

5 tips från boken ”Du är viktig!”

Har du läst boken Du är viktig!? Om inte får du här några tips och en liten inblick av innehållet. Jag hoppas att de kan vara till hjälp på vägen. Klicka här om du vill läsa hela boken och ta del av massor av information, inspiration, övningar tips och stöd! 
1. Hantera ångest och oro 

Stressreaktioner som svar på jobbiga situationer kan i många fall ta över handen och utvecklas till stark ångest eller panikattacker. När ångesten tränger sig på kan det vara viktigt att agera snabbt för att stoppa attacken innan den blommar upp. Ett sätt att hantera ångest och panikattacker är genom att distrahera sig och samtidigt tänka lugnande tankar. Man kan exempelvis ringa någon man litar på, titta på en film eller ta en promenad. Det handlar mycket om att inte låta tankarna ta över, utan att vara här och nu, samtidigt som man kan försöka fokusera på någonting annat. 

Fråga: Känner du igen det här? Vad är ditt första steg för att förbättra detta? 


2. Hantera tankefällor

En vanlig tankefälla är att man tar saker som den närstående gör personligt, någonting som ofta uppstår på grund av det orealistiska ansvarstagandet för andras handlingar. Detta tankesätt kommer leda både till skuld och skam. På samma gång ställer man höga krav på sig själv.

Ett förslag på vad du kan göra är att ta fram penna och skriva ner följande:
- Vilka negativa tankar du upplever
- Vad/vilka situationer det är som triggar igång dem
- Hur de får dig att känna
- Vilka konsekvenser de får för dig och de i din omgivning

Välj sedan ut 3 stycken negativa tankar och byt ut dem mot 3 stycken positiva!


3. Lär dig kommunikationsfärdigheter 

Du är viktig! tar upp 8 specifika förslag på positiva kommunikationssätt, här är 3 av dem:   

- Uttryck dig positivt: Förmedla dina tankar i positiva termer och var uppmuntrande. Undvik anklagelser, påhopp eller negativa påståenden om personens beteende. Uppmärksamma i stället personens positiva ageranden, visa att du ser när hon/han gör framsteg.

- Använd dig av ”Jag-uttalanden”: I stället för att exempelvis säga ”Du gör alltid så här…”, kan du säga ”Jag känner att…”. Det handlar om att flytta bort skuldbeläggandet från den närstående och i stället lägga fokus på hur du själv upplevt situationen genom visad omtanke.  

- Använd öppna frågor: Sådana som börjar på exempelvis ”hur”, ”vad” eller ”på vilket sätt”. Frågorna bör ställas på ett positivt sätt och målet är att personen ska få tid till att reflektera över hur denne tycker och känner och inte känna sig påhoppad. I stället för att fråga ”Har du druckit ikväll?” kan du fråga ”Vad har du gjort ikväll”, på ett icke-anklagande vis. 

Fråga: Vilken av dessa kommunikationsfärdigheter har du störst nytta av att träna på?4. Hitta rätt tillfälle att möta personen

Det handlar om vikten av ”timing”, som även programmet CRAFT tar upp. Nummer ett är att personen inte bör vara påverkad vid tiden för samtal. Fundera över vid vilka situationer det är som mest sannolikt att personen är nykter/drogfri, exempelvis inför viktiga möten eller direkt efter jobbet. Se till att ni har gott om tid på er och välj en plats där du vet att personen känner sig lugn och trygg. Slutligen, se tillbaka i tiden och fundera över om du tidigare upplevt att ni haft ett tillfälle att samtala på ett givande och konstruktivt sätt – hur såg omständigheterna (tid, plats, sinnesstämning) ut vid detta tillfälle?  

Fråga: vilken tidpunkt är mest gynnsam för samtal för dig och din närstående? Vilken är den sämsta, där du bör undvika samtal? 


5. Finn dina egna drivkrafter, styrkor och behov! 

Titeln till Du är viktig! säger en hel del om var fokus i boken ligger. För det är först när du mår bra som du faktiskt har möjlighet att hjälpa din närstående. Börja med att se över ditt sociala stöd. Hitta en trygg, social bas som finns där för att stötta vid motgångar. Stödet bör vara positivt och förstående. Vad många också mår bra av är att gå med i gruppterapi eller självhjälpsgrupper. En annan viktig aspekt är att lära sig att prioritera sina egna behov. Några vanliga sätt att försumma sig själv kan exempelvis vara att du ofta ställer du upp på saker som går emot dina värderingar, att du prioriterar bort viktiga delar av ditt liv för att kunna tillgodose behoven av din närstående eller att du känner skuldkänslor om du prioriterar dina egna behov. Fundera över hur du vill leva ditt liv för att du ska må bra, ett liv där du uppmärksammar, lyssnar på och tar hand om dig själv.

Fråga: Vad behöver du prioritera? Vad behöver du prioritera bort?Fann du ovanstående tips hjälpsamma? Var informationen användbar? Känner du igen dig eller tror du att någon annan kan finna stöd i det du läst? Då kan rekommenderar jag boken Du är viktig! Till dig som är anhörig till någon med alkohol- eller narkotikaproblem, som har mottagit positiv kritik från anhöriga. Boken finns att beställa på Adlibris.se.


Ta hand om dig, och glöm inte bort: Du är viktig! 


Inga kommentarer: