söndag 25 mars 2018

Intressant uppsats om anhörigas upplevelser

Kan verkligen rekommendera alla anhöriga att läsa Gunilla Anderssons och Kajsa Blombergs uppsats ”Tänk om jag nu skulle gå ut och skrika på snön, för att jag ska få tussilago att blomma - En intervjustudie om att vara anhörig till en person med överkonsumtion av alkohol”. Där intervjuas 7 personer om hur det är att stå nära någon som överkonsumerar alkohol, vilka svårigheter de möter och vilka olika strategier de tar till för att klara av att hantera sin situation. Många tar upp hur de påverkas av känslor som skam och maktlöshet. Det är även intressant att se sammanställningen av andra studier som gjorts i ämnet, där man bland annat kan finna betydelsen av socialt stöd.

”Tänk om jag nu skulle gå ut och skrika på snön, för att jag ska få tussilago att blomma”… en känsla av maktlöshet och frustration som säkert många anhöriga känner igen sig i. Tack till författarna och alla som delade med sig av sina historier. Hoppas på att det kommer ut fler studier av detta slag. 

Klicka här för att läsa Anderssons och Blombergs om anhöriga! 
 

Inga kommentarer: