fredag 30 mars 2018

Inspirerande TED-Talk om att prioritera det psykiska välmåendet

Många anhöriga till personer med beroendeproblem lider av både fysiska och psykiska besvär. Det är inte ovanligt att man söker hjälp först när den mentala kampen lett till kroppsliga problem så som huvudvärk, magkatarr, sömnproblem osv. Men grunden till dessa problem bottnar ofta i psyket, i exempelvis oro, ångest och depression. Varför tar vi så ofta vårt fysiska mående på större allvar än vårt psykiska?   

I detta inspirerande TED-talk pratar Guy Winch om hur vi favoriserar vår fysiska hälsa framför vår mentala. Exempelvis får vi från femårsåldern lära oss att vi ska duscha och borsta tänderna, men sällan att hantera känslor, tankar och mentala motgångar. En kronisk känsla av utanförskap och ensamhet, exempelvis, kan vara direkt farligt för vår allmänna hälsa. Winch tar upp hur misslyckanden kan påverka vår självkänsla och göra oss mer sårbara för stress och depression. Våra hjärnor och tankar kan vara svåra att förändra, men det går att ta kontroll och bryta den negativa cirkeln.

Inga kommentarer: