fredag 15 mars 2013

Ömsesidigt medberoende

I vissa fall finns ett ömsesidigt medberoende till varandra. I sådana relationer finns ofta två individer med stor osäkerhet, låg självkänsla och rädsla att bli lämnad. Det kan göra att oro och kontroll styr relationen. En positiv sida är att individerna kanske är lyhörda och uppmärksamma på varandras behov. Men inte sällen utvecklas också en maktkamp, där svartsjuka, misstänksamhet och kontrollbehov tar överhanden och lägger en mörk skugga över relationen. Den har då blivit destruktiv och individerna i relationen har blivit beroende av varandra. Kan inte klara sig utan varandra, känner sig inte hel utan den andre. 

Relationen kan kännas som ett fängelse, då båda bevakar varandra och upplever inte trygghet förrän det är bara de två tillsammans. Men trots att det kan kännas instängt och hämmande så stannar man kvar, av rädslan att bli ensam.  

Känner du igen dig själv eller någon av dina vänner? 

Jag kan i sådana fall lugna er med att de flesta som faktisk blir ensamma också lär sig att njuta av det. En stund i livet de får bygga upp sig själva som individer och hitta sin egen stabila plattform. Det gör att nästa kärleksrelation kan bli ännu bättre!

Inga kommentarer: