onsdag 27 mars 2013

Övning - skapa riktlinjer för relationen!

Kartläggning för att skapa egna riktlinjer gällande kontakten med din anhörige

Känn efter hur du mår efter att olika situationer uppstår i relation med din anhörige med missbruksproblem. Markera på skalan hur du påverkades av situationen. Utifrån din kartläggning kan du sedan skapa dina riktlinjer för att påverka relationen så den blir hanterlig för dig!

Att träffa den anhörige när denne är påverkad:
Känns bra!                                                                              Mår dåligt!
+ 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – -10  

Att träffa den anhörige när denne är nykter/drogfri:

+ 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – -10 

Att prata med personen i telefon när denne är påverkad:

+ 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – -10

Att prata med personen i telefonen när denne är nykter/drogfri:

+ 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – -10

När jag har telefon på under natten ifall denne ringer:

+ 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – -10

Att läsa sms personen skrivit till dig:

+ 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – -10 

Att följa personen genom att fråga om denne hos gemensamma vänner, uppdateringar på Facebook m.m:

+ 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – -10

Att prata om vissa ämnen med den anhörige (Vilka ämnen?.....................................………)

+ 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – -10 

Annan situation där mitt mående påverkas av relationen till min anhörige……………………..

+ 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – -10

Annan situation där mitt mående påverkas av relationen till min anhörige…………………….

+ 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – -10
Utifrån vad du kommit fram till i din egen utvärdering, hur vill du att den fortsatta kontakten ska se ut så du skyddar dig själv från det som är mest smärtsamt?

Mina riktlinjer för relationen:

För att jag ska må bra behöver relationen se ut så här:

(Hur ofta, på vilket sätt, vad ska relationen innehålla?)

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Vad är det som behöver förändras?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Hur ska du göra för att hålla fast vid detta?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Lycka till!
/Carina

Inga kommentarer: