söndag 6 april 2014

Workshop för anhöriga, Sthlm 9-11/5

Helgworkshop för anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem

Workshopen utgår från "Arbetsmanualen för anhöriga till missbrukare". Dagarna syftar till att sätta fokus på de anhörigas behov och välbefinnande (inte om hur v
i kan hjälpa missbrukaren att bli nykter/drogfri). Vi sätter ljuset på den anhöriges livssituation oavsett vilka val personen med missbruk gör.

Under dagarna arbetar vi med egna frågeställningar gällande den egna livssituationen och möter andra personer i liknande situation.
Upplägget varvas mellan korta föreläsningar, individuella övningar och gruppdiskussioner i mindre grupper.


Innehåll:
* Presentation (bara med förnamn om man vill)
* Vad menas med begreppet "Medberoende"
* Hur påverkas du?
* Information av person med tidigare missbruk - frågestund
* Kommunikation
* Maktlöshet och skuldkänslor
* Sorg, besvikelse och avslappning
* Nu och framåt? Livshjulet

Tider:
Fredag 9/5 kl. 18-20
Lördag 10/5 kl. 10-16
Söndag 11/5 kl. 10-15

Kursledare:
Carina Bång, Beteendevetare, ACC-coach och utbildare i MI. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser och "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper samt initiativtagare till internetforumet: http://beroendelinjen.forum24.se/

Sista anmälningsdag: 25/4 2014

För mer information och anmälan, klicka på denna länk:
https://dinkurs.se/anhorig2014


VÄLKOMNA!
/Carina

P.s. Tror du att denna blogg kan vara till hjälp för någon du känner? Dela den vidare genom Twitter eller Facebook, se länkarna till under inlägget! :-)

Inga kommentarer: