fredag 8 januari 2016

Early bird pris om du anmäler dig innan 15/2. Helgkurs CRAFT, Sthlm.

CRAFT - FÖR FÖRÄLDRAR TILL BARN MED MISSBRUKSPROBLEMATIK, 16-17/4 2016, STHLM

OBS! Early bird-pris om du anmäler dig senast 15/2!

CRAFT vänder sig till dig som är förälder eller annan anhörig till en person med alkohol-, narkotika eller läkemedelsmissbruk. Om du känner att du har försökt allt för att övertyga och övertala din närstående till förändring men att denne bara upplever sig ”attackerad” och förnekar problemet så erbjuds du på kursen alternativa kommunikationssätt.

För de anhöriga har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov. Anhöriga har också stor erfarenhet och kunskap om personen, men saknar ofta verktyg och strategier för att använda dessa kunskaper som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. Många personer med missbruksproblematik uppger att familjen är en viktig drivkraft till att göra förändring. Kursledaren Carina Bång den enda i Norden att vara Certifierad CRAFT-terapeut. 


Kursen börjar 1 vecka innan sammankomsten och avslutas 1 månad efter träffen. Upplägget kombineras med övningar och webföreläsningar både före och efter att vi ses i Stockholm. Var förberedd att avsätta tid för detta! 

Exempel vad tidigare deltagare har uppgivit: 

”Detta är vad jag har längtat efter. Ett positivt redskap ger fler möjligheter. Att minska anklagandet och tjatet till en mer konstruktiv dialog.” 

”Har fått nya perspektiv och ett nytt tänk på problematiken och inte bara ur missbrukarens perspektiv. Jag har fått så många nya verktyg att jobba med.” 

”Jag har fått verktyg som ger mig möjlighet att agera – ta mig ur känslan av hopplöshet.” 

INNEHÅLL: 
Fokus kommer att handla om motivation och förändring och hur vi kan genom kommunikationen stärka motivation och vad vi kan undvika som riskerar att i stället skapa argumentation och motstånd. 
* Presentation (Bara förnamn) 
* Utveckla och ta hand om sitt eget välmående 
* Att vara anhörig (& kort om begreppet medberoende) 
* Vad påverkar motivation? 
* Kommunikationsfärdigheter 
* ”Time-out” och positiv förstärkning 
* Minska underlättande av missbruk 
* Förmedla egna behov/önskningar genom positiv kommunikation 
* Upptäcka tillfällen då person är mer mottaglig för förändring 
* Planera för hur motivera närstående till behandling 
* Risken för återfall 
* Egna övningar, diskussioner och övning. 
* Utvärdering 

TIDER: 
Lördag 16/4 kl. 10.00-16.00 
Söndag 17/4 kl. 09.00-16.00 

PLATS: 
Stockholm, T-bana Rådmansgatan. Adress meddelas efter anmälan. 

PRIS: 
OBS! "EARLY BIRD"-PRIS TILL DE SOM ANMÄLER SIG SENAST 16/2: 
1 200 kr exkl.moms (1 500 kr inkl. moms) 

Ordinarie pris: 1 900 kr per person inkl. moms (1 520 kr exkl. moms). 

KURSLEDARE: 
Carina Bång, Beteendevetare, Cert. CRAFT-terapeut, utbildare i Motiverande samtal. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser och "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper. 


FÖR MER INFO OCH ANMÄLAN: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=33405


Om du har frågor gällande kursen, maila Carina på info@carinabang.se 

VÄLKOMNA!

Inga kommentarer: