onsdag 20 januari 2016

Varför det är viktigt att hela familjen får hjälp!

Äntligen så pratar vi om det! Forskning och media tar allt oftare upp det faktum att missbruk är en sjukdom som ofta påverkar de anhöriga; det kan förstöra nära relationer eller splittra en hel familj. 

Hur kan en persons missbruk påverka familj, vänner eller förhållanden? 
Några exempel: 

Instabilitet inom familjen

Ofta så kommer alkohol/drogen i första hand för personen med missbruk. Det kan vara så att personen inte tar ansvar för hans/hennes förehavanden eller handlingar i eller utanför hemmet. Detta kan leda till stora konflikter och instabilitet inom familjen. 

Misstro, lögner och stölder

Att ljuga är ofta vanligt hos en person med beroende, och avsikten är nästan alltid att på något sätt dölja sitt missbruk. Personen kanske även stjäl pengar eller andra saker av personer i dennes närhet. Detta skapar naturligtvis ilska och misstro då de anhöriga känner sig svikna. 

Ekonomiska problem

Det är vanligt att den beroende kanske inte tar ansvar för hans/hennes arbete, skola eller inköp. Ofta kan det bli så att personen förlitar sig på sina familjemedlemmar för ekonomiskt stöd. 

Konflikter mellan familjemedlemmarna

Missbruk kan leda till stark negativism i hemmet. Den ilska och sorg som de anhöriga känner kan börja gå ut över varandra. Det är inte ovanligt att det ofta förekommer bråk, anklagelser och påhopp mellan de olika familjemedlemmarna. 

Skam och förnekelse

Även de anhöriga kan känna skam inför deras närståendes missbruk, vilket kan leda till att de förnekar missbruket både inför sig själva och andra. I värsta fall kan även de själva börja ta till alkohol och droger i ett försök att handskas med de smärtsamma känslorna. 


HUR KAN DU FÅ HJÄLP OCH STÖD? 

Ta kontakt med en självhjälpsgrupp där du kan möta andra som har samma erfarenheter som du själv, exempelvis AMD, AHA, FMN och Alanon.

Prioritera dina egna behov och barnen i familjen!

Vi kan inte lösa alla problem själva! Ett förslag är att söka professionell hjälp, exempelvis parterapi, bankman, ekonomisk rådgivare, stresshantering m.m.


Den 16-17 april 2016 så är ni varmt välkomna till min CRAFT-kurs som hålls i Stockholm. CRAFT är ett vetenskapligt baserat program och riktar sig till dig som lever nära en person med alkohol- eller drogmissbruk. Anmälan och mer information kan du hitta här: https://dinkurs.se/33405
 

Ta hand om er! 
 /Carina

Inga kommentarer: