tisdag 19 april 2016

SAMTALSSTÖD FÖR ANHÖRIGA I SOMMAR!


Behöver du som anhörig hjälp att sätta fokus på dig själv?
 
I sommar erbjuder jag individuellt samtalsstöd via telefon.

Någon annans problem med alkohol och droger kan:
- vända kärlek till hat
- hopp till förtvivlan
- tillit till misstänksamhet
- förstöra semestrar och högtider
- påverka dig ekonomiskt
- leda till aggressivitet och hotfullhet
- göra att du tvivlar på dig själv
- ibland göra att du tror att du är problemet

Du är inte ensam! 
 
Det här är vad det innebär:
• 3 bokade coachingsamtal via telefon (ytterligare samtal kan bokas in utifrån behov)
• Samtalen kostar 500 kr/tim och faktureras på förhand och sker i juni och augusti
• Material: ”Arbetsmanualen för anhöriga”
• 2 filmföreläsningar ur specifika delar av CRAFT
• Hemläxor och uppgifter mellan samtalen
• Du kan välja mellan två olika inriktningar. 1) Att arbeta med dina medberoendebeteenden eller 2) CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).
• Du bokar din tid här:
www.timecenter.se/coachingmotivation
 
Kort om mig! Jag heter Carina Bång, Beteendevetare, cert. CRAFT-terapeut. Tidigare har jag arbetat många år med att motivera personer med missbruk/beroende till att förändra sitt liv och att bryta med kriminalitet och droger. Idag arbetar jag som utbildare för främst personal inom kommun/socialtjänst och landsting samt som CRAFT-terapeut för personer som lever nära en person med missbruksproblematik. År 2012 publicerade jag boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser.

Välkommen att ta kontakt med mig om du vill satsa på ditt eget välmående, oavsett vilka val personen med missbruk gör. 

 /Carina
info@carinabang.se

Inga kommentarer: