fredag 14 juli 2017

Boktips för anhöriga till personer med beroendeproblematik


Hej kära läsare! Nu står högsommaren i blom och vad passar då inte bättre än en trevlig bok i handen? Kanske ligger du på gräset eller i hängmattan, kanske solar du på klippan eller stranden. Eller kanske sitter du helt enkelt på bussen eller i fikarummet på jobbet? Hur det än ligger till så finns det en mängd god läsning som jag skulle vilja rekommendera. 
 
Nedanstående litteratur består till mestadels av självhjälps- och faktaböcker, men det finns även en hel del självbiografiska verk samt ett par skönlitterära berättelser. Klicka på boktiteln för mer info. Jag hoppas att ni kan hitta någonting som ni tycker är intressant, det gjorde i alla fall jag!    SKÖNLITTERATUR

"Anhörig" av Katerina Janouch
En insiktsfull roman om att leva nära och älska någon med alkoholberoende. 

Sara och den andra mamman”, av Olivia Trygg
En pedagogisk bok riktad till barn, om en 9-årig flicka vars mamma är beroende. Kan även vara lönsam att läsa som släkting eller skolpersonal för en större förståelse för barnens situation. 

"April i Anhörigsverige", av Susanna Alakoski 
En stundvis smärtsam och naken skildring av konsekvenserna som ett beroende kan leda till för de anhöriga. Boken berör ämnen så som smärta, oro, rädsla saknad och sorg.


SJÄLVBIOGRAFI

"Blod, Droger och Rock 'n' Roll", av Janique Svedberg
En inspirerande självbiografi där läsaren får följa med i författarens liv då hon lämnade Sverige och plötsligt befann sig i en tillvaro som kantades av glamour och spänning, men under den glamourösa ytan fanns sorgen, drogerna, alkoholen, rädslan och självdestruktiva beteenden.

Glöm mig”, av Alex Schulman
En självbiografisk historia om att växa upp med en alkoholiserad mamma och konsekvenserna som följer in i det vuxna livet. 

"Bli min mamma igen" av Åsa Jinder
En personlig berättelse om en uppväxt med en alkoholiserad mamma och livet därefter.  

En självbiografisk historia om att växa upp med en mamma som lider av både beroende och psykisk ohälsa. 

"AnsvarsFULL", av Camilla Kuylenstierna
En inspirerande bok om att ta sig från din absoluta botten till toppen. Författaren delar med sig av egna erfarenheter av att växa upp i en alkoholiserad familj och det egna alkoholberoendet som följde därefter.

"Casanovas kvinna", av Åsa Hellberg 
En personlig och ärlig skildring om den svåra kamp det innebär att leva nära någon med ett sexmissbruk.  

"Kärleksbarnet: en berättelse om alkohol, bingo och brutna löften", av Hillevi Wahl 
Det vuxna barnets tillbakablick på en uppväxt där båda föräldrarna led av ett alkoholberoende. En rörande berättelse om sökande efter svar som kan vara svåra att finna. 


FAKTA- OCH SJÄLVHJÄLPSBÖCKER

"Alkohol, droger och hjärnan: tro och vetande utifrån modern neurovetenskap", av Markus Heilig. 
Boken berör på ett intressant och lättfattat sätt vetenskapen bakom substansberoende. Den beskriver bland annat hur alkohol påverkar hjärnan samt vilka slags behandlingsmetoder som finns.

"Jag i fokus! För ungdomar drabbade av alkohol och andra droger i familjen", av Carina Bång & Olivia Trygg
En stöttande handbok som riktar sig till barn och ungdomar som har växt upp i, eller befinner sig i, en familj med beroendeproblematik. 

Våga leva din sanning – guide till ökat välmående”, av Karin Fredriksson
En självhjälpsbok som både riktar sig till personer med beroendeproblematik och deras anhöriga. Fokus ligger på hur man ska få en bättre förståelse för beroendet och hur man ska hantera problemet.

"Barn av livet" av Tommy Hellsten
En bok främst skriven till vuxna som växt upp i dysfunktionella familjer.

Boken är riktad till vuxna barn som påverkats av att växa upp i en familj med beroende.

Fokus ligger på människor som lever i ett hem med beroendeproblematik och de svårigheter de ofta står inför.

Boken går igenom orsakerna till och konsekvenserna av en destruktiv relation där beroende finns närvarande, men även vilka verktyg man som anhörig kan använda för att hjälpa sig själv. 

Djävulsdansen - Bli fri från medberoende, av Sanna Lundell & Ann Söderlund
En bok full med bland annat författarnas egna erfarenheter och upplevelser samt mycket stöd, vägledning och hjälp till anhöriga.

Love first”, av Jeff Jay & Debra Jay
En handbok till anhöriga med tips och verktyg för att hantera en närståendes beroende och hjälpa denne in i behandling.

Res dig! - läk ditt medberoende”, av Madeleine Swartz
Belyser konsekvenserna av att ha växt upp i en familj med beroendeproblematik samt bidrar med verktyg för hur man ska klara av att ta sig igenom de svårigheter som detta kan ha skapat i vuxenlivet. 

Kidnappad hjärna – En bok om missbruk och beroende”, av Miki Agerberg
Boken beskriver på ett lättförståeligt och intressant sätt vad som händer i hjärnan vid ett beroende. Rekommenderas både till personer med beroendeproblematik och deras anhöriga.

 Codependent no more”, av Melody Beattie
En självhjälpsbok fylld med livsberättelser, personliga reflektioner och övningar för anhöriga. 

Familjer och missbruk – Om glömda barn och glömda föräldrar”, av Anna-Bodil Bengtsson och Ingegerd Gavelin
Boken riktar sig till personer i familjer med beroendeproblematik. 

It will never happen to me!”, av Claudia Black
Riktar sig till de som vill förstå situationen för barn som lever och har växt upp i familjer med alkoholberoende och vad man i vuxen ålder kan göra för att hantera konsekvenserna av detta. 

Från skam till självrespekt”, av Marta Cullberg Weston
Boken fokuserar på att hjälpa läsaren att hantera och arbeta med den obehagliga och svåra känslan av skam.

Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser”, av Carina Holmberg & Viveka Enander
En djup inblick i våldsutsatta kvinnors livssituation och de ofta svårupplösta band som dessa kvinnor knyter med förövaren.  

Boken fokuserar på alkoholberoendets olika komponenter och hur man som anhörig kan gå till väga för att hantera sin livssituation och relationen till sin närstående. 

Fokus ligger i att hjälpa läsaren med hur man kan gå till väga för att hantera olika slags sorg, inkluderat att skilja sig från någon som står en nära. 

En psykologisk handbok om att söka och finna lycka. 

Självhjälpsbok som berör beroendes konsekvenser och de anhörigas situation. Fokus ligger på att ge tips, råd och övningar för hur man kan förbättra sin livssituation och relationen till sin närstående samt hjälpa denne in i behandling. 


Till sist passar jag på att tipsa om mina egna två böcker:

Släpp kontrollen – vinn friheten och Du är viktig!, vilka båda fokuserar på att hjälpa anhöriga till personer med någon slags beroendeproblematik med att ta sig ut ur den onda spiralen och uppnå ett bättre välbefinnande. Båda böckerna innehåller tips, verktyg och övningar!

Jag hoppas att någon av dessa böcker kan vara till hjälp, stöd eller kanske ge lite inspiration! Trevlig läsning ute i sommaren! 


Varma Hälsningar /Carina

Inga kommentarer: