torsdag 6 juli 2017

Fråga 4 - ”Påverkas barnen av förälderns drickande?”

Jag har sammanställt 6 vanliga frågor som anhöriga brukar ställa fundera över när de förstått att någon de bryr sig om har problem med en skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika. En fråga om dagen kommer läggas upp under 6 dagar. Besök tidigare inlägg för att ta del av de föregående frågorna!

Dela gärna inläggen vidare, för som sagt, det här är frågor som många anhöriga funderar över!

Det svåra med att besvara frågor så här generellt är att det inte egentligen finns något riktigt ”rätt och fel”, utan flera olika synsätt och erfarenheter. Därför så behöver DU som läser detta ta ställning till vad som passar dig, din familj och just din relation till den person du lever nära som har en beroendeproblematik.Fråga 4 - ”Påverkas barnen av förälderns drickande?”

Många gånger kan man få höra detta uttalande från föräldrar där någon part har en problematisk relation till alkohol. ”Han/hon dricker bara när barnen sover. Jag tror inte de märker något.” Jo, barnen påverkas oavsett om de ser personen onykter/påverkad eller inte. Barn påverkas av relationerna i familjen. Om det finns sorg, ilska, skuldbelägganden, frostig tystnad så känner barnen det. De kan då ta på sig skulden för detta och tro att det är deras ansvar att ställa allt till rätta. Inget barn mår bra av att växa upp i en familj med skadlig konsumtion av alkohol och narkotika. Barnen tycker också att små personlighetsförändringar är obehagliga, även om de inte förstår varför dessa personlighetsförändringar uppstår. Att prata och framför allt lyssna på barnet hur den upplever mamma eller pappa när den har druckit är viktigt. Att avlasta barnet från skuld. Att bekräfta alla känslor som barnet kan uppleva. Gå inte in i försvar och förminska problemet, då risken är hög att barnet tror att det är dem det är fel på.

Kontakta socialtjänsten, du kan ringa anonymt om du vill, för att be om råd hur man ska agera i denna situation.


Socialstyrelsen skriver så här i ”Barn och unga i familjer med missbruk, Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer” (2009):
Konsekvenserna och hur barnen upplever missbruk i familjen beror på:
* Hur missbruket påverkar föräldrarnas förmåga att tillgodose sina barns behov.
* Hur medvetet och aktivt den missbrukande föräldern arbetar med sina problem.
* Föräldrarnas förmåga att se missbruket ur barnets perspektiv.
* Det finns några skyddande faktorer som kan hjälpa barnen. Detta är individuellt och beroende på barnets ålder, utvecklingsnivå och egen sårbarhet har det betydelse för hur denne påverkas. 

Skyddande faktorer:
* Den icke missbrukande föräldern förmåga att kompensera för de konsekvenser som problemet kan få för samvaron i familjen.
* Konfliktnivån i familjen är låg.
* Daglig struktur med rutiner och vardagsrytm hålls.
* Barnen exponeras inte för episoder med drickande.
* Barnen får adekvat information om det som pågår i familjen. 

Barn som lever i en familj med en eller flera missbrukare brukar visa flera av följande symptom:
* Sömnproblem och mardrömmar
* Trötthet
* Koncentrationssvårigheter
* Ångest och nedstämdhet
* Distans till andra människor
* Dålig självbild
* Ofrivillig tarm- och urintömning
* Magsmärtor och/eller huvudvärk

Om du behöver prioritera, prioritera alltid barnen först.

Sätt alltid barnens intressen och välmående i första rummet. Om det är ett syskon som bor hemma som har beroendeproblem, kontakta även då socialtjänsten för råd och stöd. Dels för att skydda de andra barnen i familjen men också för att ungdomen med beroendeproblem ska få hjälp. Sök stöd för egen del, en sådan här situation är för svår att hantera själv.

Inga kommentarer: