torsdag 20 juli 2017

Har du försökt hjälpa din närstående med beroendeproblem men inte nåt fram?

HELGKURS FÖR ANHÖRIGA 21-22/10

CRAFT vänder sig till dig som är anhörig till en person med beroendeproblematik, ex. alkohol-, narkotika eller läkemedel. Om du känner att du har försökt allt för att övertyga och övertala din närstående till förändring men att denne bara upplever sig ”attackerad” och förnekar problemet så erbjuds du på kursen alternativa kommunikationssätt. För de anhöriga har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov. Anhöriga har också stor erfarenhet och kunskap om personen, men saknar ofta verktyg och strategier för att använda dessa kunskaper som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. Många personer med beroendeproblematik uppger att familjen är en viktig drivkraft till att göra förändring.

Kursen börjar 1 vecka innan sammankomsten och avslutas 1 månad efter träffen. Upplägget kombineras med övningar och webföreläsningar både före och efter att vi ses i Stockholm. 

Exempel vad tidigare deltagare har sagt om kursen: 

”Detta är vad jag har längtat efter. Ett positivt redskap ger fler möjligheter. Att minska anklagande och tjatet till en mer konstruktiv dialog.”

”Har fått nya perspektiv och ett nytt tänk på problematiken och inte bara ur missbrukarens perspektiv. Jag har fått så många nya verktyg att jobba med.”

”Jag har fått verktyg som ger mig möjlighet att agera – ta mig ur känslan av hopplöshet.”
För mer information och anmälan, klicka här!
Välkomna!

Inga kommentarer: