onsdag 5 juli 2017

Fråga 3 - ”Hur ska man hantera återfall?”

Jag har sammanställt 6 vanliga frågor som anhöriga brukar ställa fundera över när de förstått att någon de bryr sig om har problem med en skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika. En fråga om dagen kommer läggas upp under 6 dagar. Besök tidigare inlägg för att ta del av de föregående frågorna! 

Dela gärna inläggen vidare, för som sagt, det här är frågor som många anhöriga funderar över!

Det svåra med att besvara frågor så här generellt är att det inte egentligen finns något riktigt ”rätt och fel”, utan flera olika synsätt och erfarenheter. Därför så behöver DU som läser detta ta ställning till vad som passar dig, din familj och just din relation till den person du lever nära som har en beroendeproblematik. FRÅGA 3. Hur ska man hantera återfall?”


Att en person som genomför en förändring tar återfall är väldigt vanligt i processen. Det är sällan, även om det händer, att en person exempelvis går i behandling och efter det aldrig tar återfall. Enligt statistiken så återfaller cirka 60% efter behandling. Återfall kan ske under behandling, direkt efter behandling eller flera år efter behandling.

Ett sätt att hantera detta är att först och främst, medan personen är nykter och drogfri, göra upp ett plan för hur de anhöriga ska agera vid återfall. Så att detta redan är uppgjort och inte behöver diskuteras när personen börjat dricka/ta droger då ett sådant läge inte är bra för diskussioner. Om den närstående är på behandlingshem så kan man be behandlingshemmet att tillsammans med de anhöriga göra upp en sådan återfallsplan.

Om du har gått kurs i CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) så har du troligtvis många olika strategier och verktyg som kan vara till hjälp för hur du ska förhålla dig.

Att gå på anhörigmöten (ex. Alanon, Naranon, FMN, AMD, AHA) och ta hjälp av sitt eget sociala stöd är extremt viktigt i detta läge.
 

Inga kommentarer: